Tıbbi İlaçlar

ANESTEZİ
ANALJEZİK
ANALJEZİK,ANTİİNFLAMATUAR
SİVİLCE KARŞITI
ANTİ SOĞUK VE ÖKSÜRÜK
ANTİ HİSTAMİN
ANTİİNFLAMATUAR,ANALJEZIK
SITMA ÖNLEYİCİ
ANTİ OSTEOPOROZ
ANTİ PEPTİK ÜLSERANT
KUDUZA KARŞI AŞI
ANTİANJİNAL
ANTİBAKTERİYEL
ANTİ-PBH
ANTİKANSER
ANTİKOAGÜLAN
ANTİKONVÜLZAN
ANTİDEPRESAN+SEDATİF VE HİPNOTİK
ANTİDİYABETİK
ANTİEMETİK
ANTİEPİLEPTİK/NÖROLEPTİK
MANTAR ÖNLEYİCİ
ANTİHELMİNTİK
ANTİHİSTAMİN
ANTİHİPERTANSİF
ANTİİNFLAMATUAR,ANALJEZİK,ANTİPİRETİK+KAS GEVŞETİCİ
ANTİPLATELET
ANTİPSİKOTİK
ANTİVİRAL
ATOPİC DERMATİT
DİYABETİK NÖROPATİ
HEMATOPOETİK,İMMÜNOSTİMÜLANLAR
HİPNOTİK VE SEDATİF
İMMÜNSUPRESAN
LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇ
NÖROPROTEKTİF
OPİOİD ANALJEZİK
TOPİKAL ANTİ MANTAR
TOPİKAL ANTİ HİPERPİGMENTASYON
TOPİKAL ANTİİNFLAMATUAR,ANALJEZİK
TOPİKAL ANTİBAKTERİYEL+STEROİD
TOPİKAL ANTİFUNGAL+STEROİD
TOPİKAL ANTİFUNGAL+STEROİD+ANTİBAKTERİYEL